Background
Background

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

 

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

 

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră, persoane fizice, cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes. 

 

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL

 

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este S.C. GENERAL BUSINESS SYSTEM S.R.L. (denumită în continuare ”GBS”) cu sediul în Strada Liveni, nr. 43, Sector 4, București, România. 

GBS prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, precum şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și a Regulamentului (UE) nr. 679/2016, aplicabil din 25 mai 2018 (denumită în continuare ”GDPR”).

GBS este inregistrata si avizata de catre ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) sub nr. de inregistrare 29649.

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE 

 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, numărul de telefon, numărul de telefon mobil și adresa de e-mail;
 • Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu GBS sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar: fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, informații privind orice chestiuni comerciale, etc.);
 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.  

 

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului; 
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră; 
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale GBS sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care sunteți parte), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;
 • În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:
 • A fost obținut consimțimântul persoanei vizate; 
 • Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;
 • Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

 

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

 

 • Înregistrarea clienților

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare a clienților și, în cursul viitoarelor comenzi online, în scopul încheierii, executării si livrarea acestora.

 

 • Marketing și Analiza Clienților

Vom procesa toate datele dvs. personale, care sunt colectate prin formularul de înregistrare a clienților și în timpul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare, de asemenea, în scopul relațiilor cu clienții și a analizei datelor.

Aceasta include cercetarea de piață, sondaje de opinie clienți, analize clienți, segmentare clienți, pentru a determina comportamentul de cumpărare și activitatea clientului, cumpărarea repetată a anumitor bunuri și datele de cumpărare.

În scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice (ex. Registrul Comerțului ș.a.). Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR.

Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu clienții, care reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în afaceri.

Datele colectate și stocate ne ajută să aflăm mai multe despre interesele și nevoile dvs. Acest lucru ne permite să le luăm în considerare și să acționăm în consecință, adică prin comunicarea personalizată.

Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înregistrare a clienților și pe parcursul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare vor fi procesate de noi și în scopul de a vă oferi informații despre campaniile de publicitate și de marketing prin poștă/e-mail.

Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și de a extinde relația cu clienții.

În cazul în care ne-ați dat consimțământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail sau SMS.

Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.

 

 • Beneficiarii datelor

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus, utilizăm furnizori de servicii, respectiv împuterniciți conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru curierat, care asigura livrarea (GLS General Logistics Systems Romania  S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. Dorobanților, nr. 106, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/1695/2007), servicii externalizate de contabilitate și Human Resurces (Vulpoi  &  Toader  Management  S.R.L.,  cu sediul  în  Buftea,  Str.  Garoafelor  nr.  IA,  județul  Ilfov,  înregistrată  la  Registrul  Comerțului  sub  nr.  J23/1745/2007), servicii de promovare și mentenanță web site samsonite.ro (Artweb Media Design S.R.L., cu sediul în Str. Florilor nr 3A, Chiajna, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/5082/2016), servicii de mentenanță și suport IT  (HIGH-LEVEL COMPUTERS S.R.L., cu sediul în București, Calea Rahovei nr. 305, sector 5, înregistrată la Registrului Comerțului sub nr. J40/7782/2001). Aceștia sunt furnizori externi de servicii. Asigurăm, de exemplu, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.

 

 • Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia o comanda online cu dvs., pentru a procesa înregistrarea clientului și pentru încheierea contractului la distanță, în conformitate cu O.U.G. nr. 34/2014: nume = numele clientului; prenume = prenumele clientului); telefon = telefonul de contact al clientului; adresa de e-mail = adresa de poștă electronică, de contact a clientului; data nașterii = data de naștere a clientului (de verificare a capacității de folosință a clientului);  adresa = adresa de facturare/livrare a clientului.

Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteți obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs.

 

 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

 

GBS a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare, în mod rezonabil, în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și (i) nu mai există motive legitime și imperioase, care justifică prelucrarea în continuare de către GBS (inclusiv obligația legală a GBS de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept.

 

Datele personale vor fi stocate până la momentul încetării relației cu dvs., la solicitarea expresă, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, cum ar fi autoritățile fiscale române, dar nu mai mult de 10 ani.

Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

 

 

 

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; 
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal; 
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ; 
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, GBS nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. GBS va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact: 

 • Strada Liveni, nr. 43, Sector 4, București, România
 • E-mail: contact@gbsystem.ro

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România

 

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod. 

 

Right1Trans
Right2Trans