Background
Background

Centru Service

SOLUTIONAREA RECLAMATIILOR

 

GENERAL BUSINESS SYSTEM S.R.L. (denumita în continuare”GBS”), persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Liveni, nr. 43, Sector 4, cu capital social de 200 lei, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/845/1992, avand codul de identificare fiscala RO3329718, va asigura solutionarea oricaror și/sau sesizari în conformitate cu procedura de mai jos:

 

In cazul unei sesizari/reclamatii, clientul SAMSONITE se va adresa:

 

  • pentru Municipiul Bucuresti, preluarea produselor se va face în cadrul programului de lucru, în magazinele proprii din:
  • CORA PANTELIMON (Galeria Comerciala Esplanada), situat în Bucuresti, Sos. Vergului nr. 20, Sector 2;
  • Centrului  Comercial București Mall, situat în Bucuresti, Calea Vitan 55-59, Sector 3;
  • COMPLEXULUI COMERCIAL PLAZA ROMANIA, situat înBucuresti, Bd. Timișoara nr. 26, Sector 6;
  • Centrului Comercial Orhideea, situat in Splaiul Independentei nr. 210 - 210B, Sector 6.
  • pentru restul tarii, preluarea produselor se va face de catre angajatii nostri din cadrul magazinelor SAMSONITE din Romania, cu exceptia celor din Bucuresti, in cadrul programului de lucru al acestora.

 

Orice reclamație va fi însotita, obligatoriu, de documentul care atesta plata produsului si/sau certificatul de garanție complet intocmit, după caz, cat şi de produsul a carui lipsa de conformitate a fost constatata de catre clientul SAMSONITE.

 

Clientul va primi, spre completare un formular tip de “Proces-Verbal Insotire Reclamatie”. In lipsa acestora, reclamatia nu va putea fi considerată valida si nu va fi analizata.

 

GBS va elibera, pentru fiecare produs comercializat, un certificat de garantie, in conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, care va contine si informatii utile unei intretineri eficiente a produsului, astfel incat acesta sa nu sufere nicio deteriorare dintr-o folosinta corespunzatoare, cu excepția uzurii normale.

GBS va fi exonerat de orice obligatie, daca se constata ca presupusa lipsa de conformitate se datoreaza culpei clientului.

 

In cazul consumatorilor (”orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale” - a se vedeaO.G. nr. 21/1992, Legii nr. 449/2003), prevaleaza urmatoarele conditii:

 

  1. a.   reclamatia, care va fi facuta intr-un termen de maxim 2 luni de la data constatarii lipsei de conformitate, va fi soluționata, conform Legii nr. 449/2003, intr-un termen de 15 zile de la data predarii produsului, care face obiectul sesizarii.
  2. b.   conform art. 10 si art. 11 din Legea nr. 449/2003, in cazul in care se constata ca produsul prezinta o lipsa de conformitate, prima masura este cea de reparare a acestuia sau de inlocuire, după caz.
  3. c.   conform art. 6 din Legea nr. 449/2003, nu se considera a fi lipsa de conformitate daca, în momentul achizitiei produsului, consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca lipsa de conformitate invocata.
  4. d.   GBS asigura politica de solutionare a reclamatiilor in raport de dispozitiile mentionate mai sus.

 

* GBS oferă garantie internatională produselor SAMSONITE, in conditiile asumate de catre SAMSONITE EUROPE N.V.

** Pentru alte relatii si informatii, puteti transmite solicitarile dvs. pe adresa de email contact@gbsystem.ro sau service@gbsystem.ro, dupa caz.

 

Right1Trans
Right2Trans